Ανταποκρίτριες Τράπεζες

Έχουμε αρκετούς συνδεδεμένους αντιπροσώπους, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πελατών μας στις με συναλλαγές του εξωτερικού και να διασφαλίζουμε την 100% ικανοποίησή τους. Η παρουσία της Τράπεζας Ζιραάτ, της μεγαλύτερης Τράπεζας της Τουρκίας, σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα και για εμάς.