Μεταφορές Χρημάτων

Σε όλα τα καταστήματά μας πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο σε λογαριασμούς σας που βρίσκονται εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό.

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Οι Πάγιες Εντολές Μεταφοράς Κεφαλαίων σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε επαναλαμβανόμενη εντολή μεταφοράς κεφαλαίων σύμφωνα με τους όρους που εσείς επιθυμείτε.

Έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε επαναλαμβανόμενες ή εν αναμονή υποχρεώσεις (ενοίκιο, συνδρομές κ.λπ.) στην Τράπεζα μας ή σε άλλες τράπεζες, έτσι ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε μελλοντικές κινήσεις του λογαριασμού σας χωρίς να ανησυχείτε για τις προθεσμίες.

Μέσω της λειτουργίας αυτής μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις εντολές μεταφοράς κεφαλαίων ώστε να πραγματοποιηθούν την ημερομηνία που εσείς θέλετε, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα σε ένα από τα Καταστήματα μας μόνο μία φορά .

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το κόστος, της αντίστοιχης υπηρεσίας, σε ένα από τα Καταστήματα μας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η υπηρεσία πληρωμής λογαριασμών της Τράπεζας μας σας δίνει την ευκολία να πληρώνετε όλους τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας κατά την επίσκεψή σας στα Καταστήματα μας. Τώρα μπορείτε να πληρώσετε λογαριασμούς των κύριων οικονομικών σας υποχρεώσεων όπως Ενέργεια, Τηλεφωνία / Διαδίκτυο, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λπ.

Οι πληρωμές λογαριασμών μέσω των Καταστημάτων μας σας δίνουν την δυνατότητα να αυτοματοποιήσετε την πληρωμή των τακτικών οικονομικών σας υποχρεώσεων και να δημιουργήσετε το αφορολόγητο όριο σας, μέσω των περισσότερων πληρωμών, καθώς πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το κόστος, της αντίστοιχης υπηρεσίας, σε ένα από τα Καταστήματα μας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΧΡΕΩΣΗ

Οι πληρωμές με άμεση χρέωση θα σας επιτρέψουν να εξοικονομήσετε χρόνο και προσπάθεια αυτοματοποιώντας την διαδικασία πληρωμής των λογαριασμών σας.

Μέσω της λειτουργίας αυτής, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις πληρωμές των λογαριασμών σας ώστε να εκτελεστούν την ημερομηνία λήξης τους χωρίς καθυστέρηση, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα μία φορά σε ένα από τα Καταστήματα μας.

Χρεώνοντας τον καταθετικό σας λογαριασμό, μπορείτε να πληρώνετε όλες τις κύριες οικονομικές σας υποχρεώσεις, όπως πληρωμές για Ενέργεια, Τηλεφωνία / Διαδίκτυο, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λπ.

Ορίζοντας μία πληρωμή άμεσης χρέωσης σας δίνεται η δυνατότητα να αυτοματοποιήσετε την πληρωμή των τακτικών οικονομικών σας υποχρεώσεων και να δημιουργήσετε το αφορολόγητο όριο σας, μέσω των περισσότερων πληρωμών, καθώς πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το κόστος, της αντίστοιχης υπηρεσίας, σε ένα από τα Καταστήματα μας.