Υποστήριξη

Υποστήριξη

For support you may contact us at: it_athens@ziraatbank.com

Or reach us by phone at +30 2103223038

Ενημερωτικό Υλικό / Τεκμηρίωση

Η Τράπεζα μας χρησιμοποιεί τα πρότυπα διαλειτουργικότητας πληρωμών και τα πρότυπα εναρμόνισης του Berlin Group. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://www.berlin-group.org/psd2-access-to-bank-accounts

Για τεκμηρίωση, ανατρέξτε στo portal του sandbox

https://ziraatpsd2-coops-natech.developer.eu-de.apiconnect.ibmcloud.com/start