Duyurular

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., diğer görevlerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait bazı varlıkları yönetmek üzere 26 Ağustos 2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6741 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname eki Bakanlan Kurulu Kararında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin de içinde bulunduğu bazı kamu sermayeli kurumların Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Ziraat Bankası'nın; yurtiçi ve yurtdışı şubeleri ve farklı finansal alanlarda hizmet veren iştirakleri aracılığıyla, bugüne kadar yürütmekte olduğu ulusal ve uluslararası ölçekteki bankacılık faaliyetlerine ve bu kapsamda Yunanistan'daki bankacılık faaliyetlerine de ana Banka tarafından belirlenen stratejiler çerçevesinde aynı şekilde devam edeceğini belirtmek isteriz.

Rodos Şubesi bankacılık faaliyetlerinin sonlandırılması hakkında

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.’nin Yunanistan’da bulunan şube ağının yeniden yapılandırılması kapsamında Grigoriou Lambraki Str. & Amerikis Str., Rodos adresinde faaliyette bulunan Rodos Şubesi’nin 31 Ocak 2018 tarihi itibariyle faaliyetlerine son vereceğini bildiririz.

Söz konusu Şube müşterileri, Bankamızın Yunanistan’da faaliyet gösteren başta , Ermou Str. P.C. 105 63, Athens adresinde mukim Atina Merkez Şubesi olmak üzere diğer şubelerinden kesintisiz olarak hizmet almaya devam edebileceklerdir.

Vadesiz mevduat hesapları

Vadesiz mevduat hesap sahipleri, Banka tarafından kendilerine gönderilen resmi yazıyı takip eden on (10) gün içerisinde hesaplarının kapatılması ve bakiyenin ödenmesi konularında talepte bulunabilirler. Bu talepler nakit çekimi ve sermaye transferi konularında yürürlükteki kanunlar kapsamında işleme alınabilecektir.

Belirtilen sürenin aşılması durumunda hesaplar otomatik olarak Banka’nın Atina’da bulunan Merkez Şubesine devredilecektir.

Vadeli mevduat hesapları

Banka tarafından kendilerine gönderilen resmi yazıyı takip eden on (10) gün içerisinde vadenin dolması durumunda, vadeli mevduat hesap sahipleri, bu belirtilen süre içerisinde, erken kapama yapılmasını talep edebilirler. Belirtilen sürenin aşılması durumunda hesaplar otomatik olarak Banka’nın Atina’da bulunan Merkez Şubesine devredilecektir.

Belirtilen on günlük süreden sonra vadesi dolacak olan vadeli hesaplar otomatik olarak Banka’nın Atina’da bulunan Merkez Şubesine devredilecektir.

Her halükarda, on günlük sürenin sonunda hesap sahipleri bakiyelerini nakit çekebilir ya da Banka’nın Atina’da bulunan Merkez Şubesinde bulunan vadesiz hesaplarına aktarabilirler. Bu talepler nakit çekimi ve sermaye transferi konularında yürürlükteki kanunlar kapsamında işleme alınabilecektir.

Çekler

Ziraat Bankası çeklerinin keşide edildiği hesaplar otomatik olarak Banka’nın Atina’da bulunan Merkez Şubesine aktarılacaktır. Bu hesaplar ancak keşide edilmiş olan tüm çekler ödendiğinde kapatılabilecektir. Bankamız çekini elinde bulunduran lehdar, söz konusu çekleri Yunanistan’da faaliyette bulunan herhangi bir Bankaya tahsile verebilecektir. Bu işlemler nakit çekimi ve sermaye transferi konularında yürürlükteki kanunlar kapsamında işlem görecektir.

Kredi Ödemeleri

Kredi ödemeleri iki şekilde yapılabilecektir:

a) (a) Müşteri Yunanistan’da bulunan herhangi bir Bankadan T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. Atina Merkez Şubesi’nde bulunan hesabına kredi miktarını transfer edebilir,

b) Ödenecek tutar Bankanın National Bank of Greece SA’da bulunan 04001508862 no.lu hesabına yatırılabilir (IBAN GR4801100400000004001508862, Hesap sahibi: T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. – ATHENS CENTRAL BRANCH). İşlem açıklamasında kredi hesap numarası ve kredi ödemesi ibaresine yer verilmelidir. Daha detaylı bilgi için (kredi ödeme tutarı, kredi hesap numarası, v.b.) 210 3223038 numaralı telefondan Bankamıza ulaşabilirsiniz.

Müşterilerin Bankamıza talimatları, Bankanın Merkez Şubesine doğrudan posta ile gönderilecek ıslak imzalı talimat olarak ve/veya athens@ziraatbank.com adresine e-mail olarak ve/veya 210 3221796 numaralı faksa faks olarak iletilebilir.

Müşteriler Atina Merkez Şube dışında Yunanistan’da bulunan herhangi bir şubeden hizmet almayı tercih edebilir.

Her durumda yukarıda belirttiğimiz yöntemler ile Bankamızca sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sağlanan faydanın artırılması amaçlanmaktadır.

Ziraat Bankası Ortaklık Yapısı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş., diğer görevlerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait bazı varlıkları yönetmek üzere 26 Ağustos 2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6741 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. 24.01.2017 tarih ve 2017/9756 sayılı kararname eki Bakanlan Kurulu Kararında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin de içinde bulunduğu bazı kamu sermayeli kurumların Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Ziraat Bankası'nın; yurtiçi ve yurtdışı şubeleri ve farklı finansal alanlarda hizmet veren iştirakleri aracılığıyla, bugüne kadar yürütmekte olduğu ulusal ve uluslararası ölçekteki bankacılık faaliyetlerine ve bu kapsamda Yunanistan'daki bankacılık faaliyetlerine de ana Banka tarafından belirlenen stratejiler çerçevesinde aynı şekilde devam edeceğini belirtmek isteriz.