Ισοζύγιο Συναλλαγών

Ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τη μεταβολή στον τρόπο συλλογής στατιστικών στοιχείων  Ισοζυγίου Πληρωμών μέσω της νέας εφαρμογής DIREQT

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεταβάλλει από την 1.1.2016 τον τρόπο λήψης στοιχείων για την κατάρτιση του Ισοζυγίου Πληρωμών και της Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης  Για το σκοπό αυτό, δημιουργείται εφαρμογή υπό το ακρωνύμιο DIREQT (Direct Reporting Questionnaire), που θα είναι προσβάσιμη μέσω του Internet. Με την εφαρμογή αυτή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (κάτοικοι) θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (on-line) τις συναλλαγές τους με μη κατοίκους, τις οποίες υποχρεούνται να αναγγέλλουν. 

Οι συναλλαγές αυτές αφορούν εισπράξεις-πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, ανεξαρτήτως νομίσματος, σε μηνιαία βάση. Από την υποχρέωση αναγγελίας εξαιρούνται ορισμένοι τύποι συναλλαγών, όπως εισαγωγές-εξαγωγές αγαθών, ταξιδιωτικές υπηρεσίες κ.λπ. Διευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση αναγγελίας εμπίπτουν και τα νομικά πρόσωπα-κάτοικοι Ελλάδος που διενεργούν συναλλαγές και χωρίς τη μεσολάβηση των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να μεταβείτε στον σχετικό ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος στην κάτωθι διεύθυνση : https://www.bankofgreece.gr/statistika/ypovolh-stoixeiwn/ypovolh-isozygioy-plhrwmwn-kai-statistikwn-ekswterikoy-tomea 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Σύστημα OnLine αναγγελίας συναλλαγών : https://iris.bankofgreece.gr/iris_web/login.xhtml